SharePoint risinājumu izstrāde

Izmantojot MS SharePoint platformu, iespējams izveidot visdažādākos risinājumus, kuri apmierinās tieši Jūsu biznesa vajadzības un prasības. Mēs piedāvājam izstrādāt un ieviest risinājumus, kuri atvieglos darbu ar:
  • dokumentu apriti;
  • uzņēmuma iekšējiem procesiem.

Uzzināt vairāk
SharePoint Devices

Belam Business Solutions ​ strauji augošs IT uzņēmums, kurš nodrošina informācijas sistēmu  izstrādes, piegādes, atbalsta un konsultāciju  pakalpojumus Latvijas, kā arī Eiropas uzņēmumiem.  Mēs nodrošinām pilnvērtīgu biznesa risinājumu ieviešanas ciklu, sākot no biznesa situācijas/problēmu apzināšanas līdz efektīva risinājuma ieviešanai un tālākai uzturēšanai. 

Mūsu veiksmes faktori ir mūsu darbinieku azarts un vēlme vienmēr izstrādāt kvalitatīvu risinājumu un sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus, kas kopā ar pieredzi nodrošina projektu veiksmi.​​​

​Risi​nājumi​​​​​​​​​​

Dokumentu vadības sistē​​ma​​


​Mūsdienās liela daļa dokumentu tiek sagatavoti elektroniski, tomēr vairāk nekā 80% dokumentu tiek drukāti​, lai tos saskaņotu, iesniegtu uz iepazīšanos/ izskatīšanu.  Lasīt vairāk >​​​​​​​​​​​​​​

Līgumu vadības r​isinā​jums

Mēs piedāvājam risinājumu, kurš pārklāj visus līguma v​adības etapus – sākot ar līgumu sagatavošanu, to saskaņošanu, beidzot ar tā izpildes kontroli.​ ​Lasīt vairāk >​​​​​​​​​​​​

Kvalitātes v​adības sistēma​


Kvalitatīvus produktus un pakalpojumus iespējams sniegt tikai tajā g​adījumā, ja arī pašā uzņēmumā procesi, procedūras un iekšējie noteikumi ir sakārtoti. Lasīt vairāk >​​​​​​​​​​​​​​

​​
​​

​Pakalpojumi​​​​​​​​​​​​​​​

SharePoint risinājuma izstrāde​


​Izmantojot MS SharePoint platformu, iespējams izveidot visdažādākos risinājumus, kuri apmierinās tieši Jūsu biznesa vajadzības un prasības. Risinājumi var būt saistīti gan ar dokumentu apriti, gan ar uzņēmuma procesu automatizāciju. Lasīt vairāk >​​​​​​​​​​​​​

SharePoint risinājuma uzturēšana​


Izmantojot informācijas sis​tēmas, uzņēmumiem ir svarīgi, lai šo sistēmu darbība netiktu traucēta, tā būtu stabila, kā arī tās atjauninājumi un jaunās komponentes, darbotos bez kļūdām.​ 

Lasīt vairāk >​​​​​​​​​​​​​​

Web/intranet portāla izstrāde​

Mēs piedāvājam pilnu pakalpojumu spektru, veidojot Intranet portālu​s – sākot ar dizaina izstrādi, be​idzot ar pašas vides nemitīgu attīstību, uzlabošanu un uzturēšanu.​ 
Lasīt vairāk >​​​​​​​​​​​​​
​​​​
​​​​