SharePoint risinājumu izstrāde

Izmantojot MS SharePoint platformu, iespējams izveidot visdažādākos risinājumus, kuri apmierinās tieši Jūsu biznesa vajadzības un prasības. Mēs piedāvājam izstrādāt un ieviest risinājumus, kuri atvieglos darbu ar:
 • dokumentu apriti;
 • uzņēmuma iekšējiem procesiem.

Uzzināt vairāk
SharePoint Devices

​Personāla vadības risinājums

​Personāls – viens no galvenajiem uzņēmuma resursiem, tāpēc efektīva uzņēmuma darbība lielā mērā atkarīga no tā, cik efektīvi tiek vadīti procesi, kuri saistīti ar uzņēmuma personālu.

Mūsu piedāvātais risinājums dos iespēju ērtāk un kvalitatīvāk pārvaldīt tādus procesus kā:

 • darbinieku datu un dokumentu pārvaldība;
 • uzņēmuma struktūras uzturēšana;
 • komandējumu un atvaļinājumu vadība;
 • darbinieku prom​būtnes kontrole un slimību atsekošana;
 • ikgadējo pārrunu procesa vadība;
 • apgaitas lapas saskaņošana;
 • vakances pieteikuma saskaņošana, darbinieku atlase;
 • citi ieguvumi. ​​

​​​Darbinieku pārvaldība un uzņēmuma struktūras uzturēšana​​

Darbinieku saraksta pārvaldību var nodrošināt vairākos veidos:

 • manuāli – pievienojot jaunos darbiniekus sistēmai;
 • integrācija (regulāra automātiska informācijas atjaunošana/papildināšana):
  • Directory services​;
  • resursu vadības sistēmas (Axapta, Navision, Horizon, SAP, Hansaworld, 1C un citas).
Darbinieku pārv​aldības ietvaros sistēmā iespējams pievienot dažāda veida saistošos dokumentus, piemēram, s​ertifikātus, CV u.c.
Uzņēmuma struktūras uzturēšana nodrošina vairākus sistēmas procesus, dodot iespēju automātiski noteikt tiešos vadītājus un/vai aizvietotājus dažādos saskaņošanas procesos.
 ​

​​Atvaļinājumu un komandējumu vadība

Risinājums piedāvā tādas iespējas kā:

 • visu darbinieku atvaļinājuma gada plāna izveidošana un uzturēšana;
 • darbinieku informēšana par plānotajiem atvaļinājumiem;
 • atvaļinājumu saskaņošana, atcelšana vai atvaļinājuma pieteikto datumu maiņa;
 • papildatvaļinājumu pieteikšana un apstiprināšana.​

Savukārt, komandējumu vadība dod iespējas:

 • savlaicīgi plānot un saskaņot komandējumus;
 • samazināt riskus, kuri saistīti ar aviobiļešu pieejamību un viesnīcu rezervāciju.
​Izmantojot piedāvātās sistēmas iespējas, darbinieki ātri un ērti var pārskatīt informāciju par saviem un kolēģu atvaļinājumiem un komandējumiem dažādos laika periodos.​
 ​​​​​

​​Darbinieku prombūtnes kontrole un slimību atsekošana

Var būt dažādi iemesli, kādēļ darbinieks neatrodas darba vietā - pārsvarā tās ir iespējams savlaicīgi paredzēt un pieteikt.

Līdzīgi kā atvaļinājumu un komandējumu gadījumā, arī šī informācija ir noderīga, lai plānotu dažādas aktivitātes un varētu rēķināties ar kolēģu pieejamību.

Savukārt, slimību atsekošana dod iespēju darbiniekiem informēt kolēģus par neplānotām prombūtnēm.
 ​​​​​

​​​Ikgadējo pārrunu procesa vadība

Ikgadējās pārrunas ar darbiniekiem ir plaši izplatīts process uzņēmumos, kuri vēlas kvalitatīvi novērtēt,​ motivēt un attīstīt savus darbiniekus.

Šādās pārrunās darbinieks var izteikt savu redzējumu par savu darbu un saņemt arī informāciju no darba devēja par paveikto un attīstības iespējām.

Jo lielāks uzņēmuma darbinieku skaits, jo laikietilpīgāks kļūst pārrunu process, jo vairāk tiek veidoti visāda veida dokumenti un atskaites.

Lai atvieglotu un samazinātu dokumentu klāstu, kā arī patērējamā laika mazināšanai, mēs piedāvājam šo procesu pārnest uz sistēmu, kur visi dokumenti un atskaites tiek glabāti un apstrādāti vienkopus.

Šāda pieeja ļaus vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem operatīvāk un efektīvāk apstrādāt saņemto informāciju, plānot un vadīt tikšanos ar darbiniekiem.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​